Privacy

Privacyverklaring van Breiwinkel.nl
Breiwinkel.nl doet er alles aan om goed met uw gegevens om te gaan.
De meeste pagina's van onze site kunt u bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te vullen.
Maar voor sommige onderdelen hebben wij informatie nodig.
In deze verklaring wordt uitgelegd hoe Breiwinkel.nl met deze gegevens omgaat en waar ze voor gebruikt worden.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Breiwinkel.nl. Lees de hele verklaring door.

SSL certificaat
De bestelling via breiwinkel.nl is beveiligd met een SSL certificaat.
U kunt dat controleren aan het groene slotje met https:// in het groen.
Alle persoonsgegevens die over het internet worden verstuurt worden versleuteld en gecodeerd.
Uw klantgegevens zijn dus uitermate goed beveiligd.

Verzamelen van persoonlijke gegevens
Voor sommige onderdelen van de website wordt u gevraagd om persoonlijke gegevens in te vullen.
Denk bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling of als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Het gebruik van persoonlijke gegevens
Als u persoonlijke gegevens achterlaat, worden ze gebruikt voor de volgende zaken:
1 Om ervoor te zorgen dat Breiwinkel.nl de order correct kan verwerken
2 Om ervoor te zorgen dat Breiwinkel.nl contact met u kan opnemen n.a.v. bijvoorbeeld een vraag van uw kant.
3 Zodat u eventueel op de hoogte kunt blijven van het laatste nieuws geboden op onze website.

Beheer van uw persoonlijke gegevens
Als u zichzelf registreert of Breiwinkel.nl op andere wijze van uw persoonlijke gegevens voorziet, deelt Breiwinkel.nl deze gegevens nooit met derden.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de bovenstaande doeleinden.

Het gebruik van cookies
Breiwinkel.nl maakt gebruik van de noodzakelijke Cookies om uw gegevens en bestelling te kunnen verwerken en google analitics om uw bezoek zo optimaal mogelijk te maken.
Als iemand de site bezoekt, wordt er een cookie op zijn of haar computer geplaatst, of deze cookie wordt gelezen als de betreffende persoon de site al eerder heeft bezocht.
U hoeft dan bijvoorbeeld niet meer alle gegevens zelf in te vullen, maar slechts een deel.
Dit is alleen mogelijk als het accepteren van cookies is ingeschakeld op de computer van die persoon.